Ledsen pojke

Vi är ledsna

Trots flera påminnelser om bristande skötsel av klubbens båtar, har vi nu tagit upp två av dem på land. Samma åtgärd kommer att ske för resterande båtar om inte dessa hanteras på korrekt sätt.