Hänglås

Klubbåtarna

Tyvärr måste vi komma med en uppmaning till alla som lånar klubbens båtar.

Vid upprepade tillfällen har det slarvats med för- och akterförtöjning. Det blir stora skador om båtarna kan slå mot varandra.

Dessutom slarvas det även med låsning av båtarna. En olåst båt kan lätt bli stulen och ett hänglås som ligger under vattnet blir fort obrukbart.

Ansvaret för en lånad båt är den senaste användaren.
Om förtöjning och låsning inte sköts, blir följden att att klubben till sist inte kan hålla med gratis klubbåtar.

Comments are closed.