Lax-fors

Lyckat Årsmöte

Ett 50-tal medlemmar deltog på ett trevligt Årsmöte hos Björks Ringsjön.
Efter sedvanligt val av styrelse, redovisning och förslag, prisades årets storfiskare i olika tävlingar och klasser. Noterbart var att antalet pristagare var fler än vanligt. Det visar på en större bredd av sportfisket under 2018.

Miljöstrateg Tord Andersson från Klippans kommun var inbjuden och berättade om historia, händelser och planer för Rönne å. Nyligen köpte kommunen in de tre vattenkraftverken längs med ån i Klippan. Tanken är att riva dessa tre hinder och återställa ån till sitt ursprung med forsar istället för fördämningar. Detta möjliggör att fiskbestånd som t.ex. lax och ål att fritt vandra upp i vattendragen, ända till Ringsjön och Hörby. Projektet betyder stora vinster för främst miljö och natur. Men i kölvattnet medför det även ökat intresse för sportfiske och turism. Något vi kan kan ta lärdom ifrån länder som Norge, USA och Kanada.

Intressant länk:
Helsingborgs Dagblad

Comments are closed.