Rampen för ERSFK

Rampkort för 2020

Trots tidigare påpekande har parkering av bilar och trailers på klubbens område inte respekterats. Det går ut över de medlemmar som kommer efter och inte får plats med sina ekipage. Visar det sig att någon vid upprepade tillfällen parkerar på felaktigt sätt, kan vederbörande bli av med rampkortet.

Resultatet blir nu tyvärr att klubben inte kan tillhandahålla några nya rampkort under detta år, förrän vi ser att parkeringarna fungerar på rätt sätt.

Comments are closed.