Artfiske 2019

Inrapporterade fångster

( Art     Gram Fångstsätt Vatten      Datum    Namn 
Abborre
5p    1040  Glindring  Ringsjön   190604  Martina Bergman
4p     935  Spinn    Vombsjön   190714  Olof Göransson
3p     920  Spinn    Ringsjön   190601  Ola Persson
2p     880  Spinn    Vombsjön   190714  Olof Göransson
1p     800  Dropshot  Ringsjön   190601  Jan Bergqvist


Braxen


Gädda 
5p    7280  Glindring  Ringsjön   190429  Martina Bergman
4p    5920  Mete    Rönneå    190425  Jan Hansson 
3p    5360  Mete    Rönneå    190407  Jan Hansson


Gös
5p    5010  Vertikal  Ringsjön   190419  Olof Göransson
4p    3410  Glindring  Ringsjön   190426  Olof Göransson
3p    2100  Glindring  Ringsjön   190601  Jimmy Strömberg 
2p    2060  Vertikal  Ringsjön   190302  Johnny Andersson


Havsöring


Id


Horngädda
5p    515  Spinn    Barsebäck   190511  Olof Göransson
4p    390  Spinn    Ön,Limhamn  190519 Alexander Lindoff
3p    365  Spinn    Barsebäck   190511  Olof Göransson 


Lax


Makrill


Mört
5p     500 g Mete    Ringsjön    190615 Mats Svensson
3,5p    480 g Mete    Ringsjön    190615 Mats Svensson
3,5p    480 g Mete    Ringsjön    190615 Mats Esbjörnsson
2p     440 g Mete    Ringsjön    190615 Mats Esbjörnsson 


Rödspotta 


Sandskädda 


Sarv 
5p    560    Mete  Damm,Billinge 190424  Jan Hansson


Skrubbskädda 


Sutare 


Torsk


Ål
Slutställning 2019 


--- S L U T ---------------------------------------------------------------