Artfiske 2019

Inrapporterade fångster

 Art     Gram Fångstsätt Vatten      Datum    Namn 
Abborre


Braxen


Gädda


Gös
5p 2060 Vertikal Ringsjön 190302 Johnny Andersson


Havsöring


Id


Horngädda


Lax


Makrill


Mört


Rödspotta


Sandskädda


Sarv


Skrubbskädda


Sutare


Torsk


Ål
Slutställning 2019


--- S L U T ---------------------------------------------------------------