Artfiske 2020

Inrapporterade fångster

Art    Gram Fångstsätt Vatten    Datum  Namn 
AbborreBraxenGädda GösHavsöringIdHorngäddaLaxMakrillMörtRegnbågeRödspotta Sandskädda Sarv Skrubbskädda Sutare Torsk
5p      2060  Pilk Öresund 200128 Olof Göransson
4p      2025  Pilk Öresund 200103 Olof Göransson


Ål
Slutställning 2020 
1:a 
2:a 
3:a 
--- S L U T ---------------------------------------------------------------