Klubbmästerskap 2021

Pimpel

seniorer
1:a Jan Jensen         275 gr
2:a Ulf Svensson        20 gr

Gäddtävling Ringsjön 17 april

seniorer
1:a Fredrik Olsson      221 cm (3 gäddor )
2:a Ulf Svensson       203 cm (3 gäddor )
3:a Finn Konsberg       200 cm (3 gäddor )
4:a Christoffer Hägerklint  199 cm (3 gäddor )
5:a Martin Bergman      190 cm (3 gäddor )
6:a Calle Rosslin       185 cm (3 gäddor )
6:a Robert Lundell      185 cm (3 gäddor )
6:a Olof Göransson      185 cm (3 gäddor )

Kustfiske Ven 1 maj

seniorer
1:a Ulf Svensson       3380 gr
2:a Mats Esbjörnsson     1935 gr
3:a Lars Nilsson       1400 gr
4:a Jan Bergqvist       1190 gr
5:a Johnny Andersson      410 gr

Mete Våren (Snogeholm) 13 maj

seniorer
1:a Leif Cederberg      2600 gr
2:a Mats Esbjörnsson     1790 gr
3:a Lars Nilsson       1415 gr
4:a Jan Bergqvist       1265 gr
5:a Ulf Svensson       1090 gr
6:a Anne Gamst         440 gr
7:a Johnny Andersson      430 gr
8:a Kjell Andersson       30 gr

Gädda, Abborre, Gös Ringsjön 5 juni

seniorer
1:a Ola Persson        231 cm  (2 gäddor, 2 abborrar)
2:a Martin Bergman       132 cm  (1 gädda, 1 gös)
3:a Ulf Svensson        121 cm  (1 gädda, 1 abborre)
4:a Olof Göransson       215 cm  (3 gäddor)
5:a Peter Wideheim       72 cm  (1 gädda)
6:a Alexander Lindoff      71 cm  (1 gädda)
7:a Leszek Lipinski       70 cm  (1 gädda)

 

Ringsjöträffen våren 12 juni

seniorer 
1:a Leif Cederberg        65 gr


Ringsjöträffen hösten 14 augusti

seniorer 
1:a Leif Cederberg      16680 gr
2:a Ola Persson        13660 gr
3:a Lena Cederberg       5620 gr
4:a Jan Bergqvist       5300 gr
5:a Lars Nilsson        2600 gr
6:a Anne Gamst         860 gr
7:a Ulf Svensson        800 gr
 

Mete hösten 18 september Snogeholmssjön

seniorer 
1:a Leif Cederberg      10510 gr
2:a Lars Nilsson        5150 gr
3:a Mats Esbjörnsson      4115 gr
4:a Jan Bergqvist       1830 gr
5:a Per-Olof Eliasson     1730 gr


Kustfiske Ven 9 oktober

seniorer 
1:a Lars Nilsson        1610 gr
2:a Johnny Andersson      1100 gr
3:a Mats Esbjörnsson      570 gr
yngre juniorer
1:a Folke Helmestam       60 gr


Flatfiske Ålabodarna 20 november

seniorer
1:a x             antal   x gr 


Poängställning 2021 (t o m 211009)

Seniorer
Ulf Svensson     28 poäng
Leif Cederberg    28 poäng
Lars Nilsson     26 poäng
Mats Esbjörnsson   22 poäng
Jan Bergqvist     16 poäng
Ola Persson      13 poäng
Johnny Andersson   10 poäng
Martin Bergman     9 poäng
Jan Jensen       7 poäng
Fredrik Olsson     7 poäng
Olof Göransson     6 poäng
Lena Cederberg     5 poäng
Finn Konsberg     5 poäng
Anne Gamst       4 poäng
Christoffer Hägerklint 4 poäng
Per-Olof Eliasson   3 poäng
Peter Wideheim     3 poäng
Alexander Lindoff   2 poäng
Calle Rosslin     2 poäng
Robert Lundell     2 poäng
Leszek Lipinski    1 poäng

Yngre juniorer
Folke Helmestam    3 poäng
Juniorer
x           x poäng

———– S l u t ——–