Hänglås

Lås till Båtarna

Nu är är hänglås till båtarna utbytta. Därmed är alla klubbåtarna klara för att lånas igen, för en skön och trevlig tur på sjön.

Tyvärr måste vi än en gång påminna samtliga som lånar båtarna att ta ett bättre ansvar och sköta dem som de vore era egna.

Efter lån skall båtarna förtöjas i både för och akter.
Dessutom skall båten låsas och nycklarna skall tillbaka i skåpet.

Försvinner nycklar/lås igen, är det inte säkert att vi åtgärdar det utan tar upp båten/båtarna istället.

coronavirus green

Corona förändrar läget

Med rådande läge angående Corona-viruset gäller följande för vår klubbverksamhet:

  • 4 augusti. Medlemsmötet genomförs.
  • 23 juni. Medlemsmötet ställdes in.
  • 26 maj. Medlemsmötet ställdes in.
  • 28 april. Medlemsmötet ställdes in.
  • 4 april. Bryggläggningen genomfördes.
  • 31 mars. Medlemsmötet ställdes in.
  • 18 mars. Styrelsemötet ställdes in.

Vi ber er att håll koll här på hemsidan om status för våra framtida möten och evenemang.

Hänglås

Klubbåtarna

Tyvärr måste vi komma med en uppmaning till alla som lånar klubbens båtar.

Vid upprepade tillfällen har det slarvats med för- och akterförtöjning. Det blir stora skador om båtarna kan slå mot varandra.

Dessutom slarvas det även med låsning av båtarna. En olåst båt kan lätt bli stulen och ett hänglås som ligger under vattnet blir fort obrukbart.

Ansvaret för en lånad båt är den senaste användaren.
Om förtöjning och låsning inte sköts, blir följden att att klubben till sist inte kan hålla med gratis klubbåtar.

Bryggor och båtar

Klara, färdiga…

Nu är bryggor och båtar sjösatta. Detta brukar bli startskottet för många att inleda fiskesäsongen.

Fr.o.m. idag gäller de nya koderna för bommen, skåpet och rampen. Dessa står på ert nya medlemskort.

Dagens vattentemperatur var 5°C och enligt uppgift håller gäddorna på att leka. I maj månad är gösen fredad, så ta tillfället att komma ifrån allt som heter Corona, Covid-19 och andra tråkigheter. Vädret ser ut att bli bättre framöver.

I och med det fina vädret, kommer många sannolikt att använda rampen.
Se bara till att ni parkerar bilar och trailers med tanke på fiskekollegor.

Rampen för ERSFK

Rampkort för 2020

Trots tidigare påpekande har parkering av bilar och trailers på klubbens område inte respekterats. Det går ut över de medlemmar som kommer efter och inte får plats med sina ekipage. Visar det sig att någon vid upprepade tillfällen parkerar på felaktigt sätt, kan vederbörande bli av med rampkortet.

Resultatet blir nu tyvärr att klubben inte kan tillhandahålla några nya rampkort under detta år, förrän vi ser att parkeringarna fungerar på rätt sätt.