Artfiske


Regler för Artfiske

1. Tävlingstid 1/1-31/12.

2. Fisk som anmäls måste vara tagen inom Sveriges gränser och ha fångats med spö och krok under sportsliga former, samt vara krokad i mun eller svalg. Krokning på annat sätt gäller ej.

3. Varje tävlande får anmäla två fiskar av varje art.

4. Poängberäkning inom varje art från fem ner till en poäng.

5. Vägning av fisken skall ske noggrant och vikten anges exakt, samt bevittnas av en person.

6. Anmälan ska innehålla uppgifter om: art, vikt, längd, fångstdatum, fångstplats, fiskemetod samt vittne till fångsten, eller foto. Anmälas lämnas inom 14 dagar efter fångst till Mats Esbjörnsson 0702-465046, eller HÄR

Arter som ingår i tävlingen: abborre, braxen, färna, gräskarp, gädda, gös, havsöring, id, insjööring, karp, lax, mört, ruda, regnbåge, sarv, sik, sutare, horngädda, makrill, rödspotta, sandskädda, skrubbskädda, torsk.