Fiskeregler för klubbmedlemmars fiske i Ringsjön.

Som medlem i ERSFK rättar oss efter regler som upprättas av Ringsjöns FVO.
För dig som inte är medlem, hänvisar vi till följande sida: LÄNK

Länk till Ringsjöns FVO startsida
Länk till försäljningsställen av fiskekort
Länk till fiskeregler

Medlemmar i klubben ska kunna visa upp giltigt medlemskort vid inspektion.
Klubbens medlemmar äger ingen rätt att fiska kräftor.
Fångas fisk som är fredad eller underskrider minimimåttet får ej föras i land, utan skall genast återutsättas på bästa sätt.

Artbegränsningar:

Abborre: Varje medlem får fånga högst 10 abborrar/dygn. 

Gädda: Varje medlem får fånga högst 2 gäddor/dygn. Max 90 cm.

Gös: Varje medlem i klubben får fånga högst 1 gös/dygn. Minimimått: 45 cm.
          OBSERVERA: Gösen är fredad under maj månad.

Sik: Minimimått: 27 cm.
         OBSERVERA: Siken är fredad under november och december månad.

Ål: Denna art är inte tillåten att fiska.