Rampen för ERSFK

Det är roligt att intresset för vår fina sjösättningsramp blir allt större, men det är samtidigt problematiskt eftersom det blir trångt på tomten. För att medlemmar i ERSFK ska kunna ha en tillfredsställande tillgång till rampen har styrelsen 2018-03-15 beslutat att sluta sälja rampkort tills vidare. Styrelsen beslutade att begränsningen av rampkort är 200 st.

När det finns tillgängliga rampkort, kommer det att anslås på hemsidan. Inget kösystem kommer finnas.

OBSERVERA: Först när tillgängliga platser finns och räknaren inte visar 0 (noll), kan ni kontakta Mats Hjerthén skriftligen genom att fylla i formuläret på följande länk: KLICKA HÄR

Uppdatering 2021-02-03
Snart börjar fiskesäsongen på allvar och trycket ökar på klubbens  brygga, ramp och inte minst området där alla skall parkera sina bilar och släp. 
Förra årets problem på området vill vi inte uppleva igen, då en del inte tog ansvar och hänsyn till gällande regler. 

Med pågående pandemi lär inte trycket minska framöver, då intresset för sportfiske ökar.  
Därför kommer vi avvakta till halvårsskiftet och utvärdera om att släppa några rampkort. Vi hoppas att alla har förståelse för detta.  

Uppdatering 2020-03-15
Trots tidigare påpekande har parkering av bilar och trailers på klubbens område inte respekterats. Det går ut över de medlemmar som kommer efter och inte får plats med sina ekipage. Visar det sig att någon vid upprepade tillfällen parkerar på felaktigt sätt, kan vederbörande bli av med rampkortet.

Resultatet blir nu tyvärr att klubben inte kan tillhandahålla några nya rampkort under detta år, förrän vi ser att parkeringarna fungerar på rätt sätt.