Rampen för ERSFK

Det är roligt att intresset för vår fina sjösättningsramp blir allt större, men det är samtidigt problematiskt eftersom det blir trångt på tomten. För att medlemmar i ERSFK ska kunna ha en tillfredsställande tillgång till rampen har styrelsen 2018-03-15 beslutat att sluta sälja rampkort tills vidare. Styrelsen beslutade att begränsningen av rampkort är 200 st.

Varje år är det ett antal medlemmar som inte förnyar sina medlemskap och därmed släpper sin rampbehörighet. Dock var det inte så många som lät bli att förnya under fjolåret som det brukar vara, utan det är fortfarande 220 st som har rampkort. Därför kommer det inte att släppas några rampkort under i alla fall 2019.

När det finns tillgängliga rampkort, kommer det att anslås på hemsidan. Inget kösystem kommer finnas.

OBSERVERA: Först när tillgängliga platser finns och räknaren inte visar 0 (noll), kan ni kontakta Mats Hjerthén skriftligen genom att fylla i formuläret på följande länk: KLICKA HÄR