Klubbrekord


Minimigräns för det först satta rekordet är ABU:s gräns för bronsmärke inom respektive art. Även arter under bronsgränsen, men som är ovanliga för våra fiskevatten registreras.

Fisken ska fångas på spö under sportsliga former i något av våra klubbvatten och anmälas senast 14 dagar efter fångst. Antingen kontaktas ansvarig för registreringen, som kontrollväger, eller skall vittne kunna intyga att lämnade uppgifter stämmer. Foto måste då medfölja.

Ansvarig för registreringen är Mats Esbjörnsson 0702465046.