Minimigräns för det först satta rekordet är ABU:s gräns för bronsmärke inom respektive art. Även arter under bronsgränsen, men som är ovanliga för våra fiskevatten registreras.

Fisken ska fångas på spö under sportsliga former i något av våra klubbvatten och anmälas senast 14 dagar efter fångst. Antingen kontaktas ansvarig för registreringen, som kontrollväger, eller skall vittne kunna intyga att lämnade uppgifter stämmer. Foto måste då medfölja.

Ansvarig för registreringen är Mats Esbjörnsson 0702465046.

Meddelande
Gällande klubbrekord (t o m 2016-10-10)

Art     Vikt    Plats     Datum    Metod         Innehavare
Abborre 1100g  Ringsjön  2011-06-12 b-mete/mask    Per-Olof Eliasson
Braxen  4180g  Rönneå   2007-11-10 b-m/mask      Mats Svensson
Gädda  14000g  Ringsjön  1994-07-06 trolling/spinnare Arne Svensson
Gös   10700g  Ringsjön  2017-10-13 vertikal      Jonas Mattisson
Karp   7265g  Ringsjön  1984-06-16 b-mete/mask    K-A Esbjörnsson
Mört   660g  Forestad  2007-09-22 mete/maggot    Leif Cederberg
Sutare  3800g  Rönneå   2003-07-21 b-mete/mask    Lars Nilsson
Ål    1860g  Ringsjön  2007-07-31 b-mete/mask    Leif Persson
Öring  2750g  Rönneå   2007-07-29 spinn/rapala    Knut Persson