Klubbrekord


Minimigräns för det först satta rekordet är ABU:s gräns för bronsmärke inom respektive art. Även arter under bronsgränsen, men som är ovanliga för våra fiskevatten registreras.

Fisken ska fångas på spö under sportsliga former i något av våra klubbvatten och anmälas senast 14 dagar efter fångst. Antingen kontaktas ansvarig för registreringen, som kontrollväger, eller skall vittne kunna intyga att lämnade uppgifter stämmer. Foto måste då medfölja.

Ansvarig för registreringen är Mats Esbjörnsson 0702465046.

Meddelande
Gällande klubbrekord (t o m 2023-12-31)

Art     Vikt    Plats     Datum    Metod         Innehavare
Abborre 1700g  Ringsjön  2023-04-16 spinn       Andreas Appehl
Braxen  4400g  Ringsjön  2022-03-06 spinn       Ola Persson
Gädda  14000g  Ringsjön  1994-07-06 trolling/spinnare Arne Svensson
Gös   10720g  Ringsjön  2020-06-07 vertikal      Chrille Andersson
Karp   7265g  Ringsjön  1984-06-16 b-mete/mask    K-A Esbjörnsson
Mört   660g  Forestad  2007-09-22 mete/maggot    Leif Cederberg
Sarv   760g  Ringsjön  2021-08-14 mete/maggot    Lena Cederberg
Sutare  3800g  Rönneå   2003-07-21 b-mete/mask    Lars Nilsson
Ål    1860g  Ringsjön  2007-07-31 b-mete/mask    Leif Persson
Öring  2750g  Rönneå   2007-07-29 spinn/rapala    Knut Persson