Ringsjöns Yrkesfiskares ständiga vandringspris


Priset är skänkt av ovannämnda yrkeskategori och gäller största fisken tagen i Ringsjön under året.

Arterna i fråga är gädda och abborre och gäller vart annat år växelvis, d v s abborre-2019, gädda-2020, abborre 2021 o s v.
Fisken skall vara tagen under sportsliga former och anmälas senast 14 dagar efter fångst.

Anmälan görs genom att kontakta ansvarig, som kontrollväger fisken, eller skall vittne kunna intyga att lämnade uppgifter stämmer, samt foto på fångsten.
Ansvarig är Mats Esbjörnsson, tel: 0702-465046.
Meddelande om fångad fisk


Historiska pristagare