Rampen

Rampen

Snart börjar fiskesäsongen på allvar och trycket ökar på klubbens  brygga, ramp och inte minst området där alla skall parkera sina bilar och släp. 
Förra årets problem på området vill vi inte uppleva igen, då en del inte tog ansvar och hänsyn till gällande regler. 

Med pågående pandemi lär inte trycket minska framöver, då intresset för sportfiske ökar.  
Därför kommer vi avvakta till halvårsskiftet och utvärdera om att släppa några rampkort. Vi hoppas att alla har förståelse för detta.  

För att komma ut på sjön och fiska utan tillgång till rampen, kan du som klubbmedlem låna någon av de sex båtar vi har, helt gratis.
Enda kravet är att man ser till att sköta båtarna, som de vore ens egna samt att förtöja och låsa båtarna efter användning. 

Skapad: