abborre

Slutrapport om Ringsjön

För alla som har intresse för Ringsjöarnas historik, nuvarande status och framtid, finns här en slutrapport som tagits fram på uppdrag av Ringsjöns vattenråd.

Rapporten belyser bl.a.

  • vattenkvalité och status
  • reduktionsfisket och framtidsscenarier
  • förslag till uppföljningsprogram för sjöarna
  • fiskarnas påverkan av människa, djur och miljö

Skapad: